V šest před domem

11.6.2014 se uskuteční setkání Čechů a cizinců v Českých Budějovicích v rámci projektu „V šest před domem“.

V rámci setkání můžete ochutnat různá jídla, poklábosit v cizím jazyce a shlédnout zajímavý kulturní program.


11th June 2014 will be a special meeting of foreigners and Czech people in České Budějovice from project „Let´s meet at six“. You can taste different meals, talk in different languages and see interesting culture program as well as meet vairous people.

Více o projektu / More about the project:

http://slovo21.cz/index.php/projekty-cizinci/bulletin-slovo

Bookmark the permalink.

Comments are closed